high voltage / alta tensió


high voltage / alta tensió

high voltage / alta tensió

Torres d’alta tensió a Osona. Catalunya.
Fotografia aérea des de globus.
  • 18 de abril de 2018   :
  •    Flying