observing the landscape / observant el paisatge


observing the landscape /observant el paisatge

observing the landscape /observant el paisatge

La vaca, tot observant el paisatge.
A la Collada Verda. Pardines, Catalunya.
Maig de 2012.
  • 16 de abril de 2018   :
  •    Animals