Capvespre a Serra Cavallera


Capvespre a Serra Cavallera

Capvespre a Serra Cavallera

Un Capvespre davant de la Serra Cavallera.
A Pardines, Catalunya.
Desembre de 2005.