all those infinite spaces / tots aquells espais infinits


all those infinite spaces / tots aquells espais infinits

all those infinite spaces / tots aquells espais infinits

Tots aquells espais infinits,
que de fet són finits,
però ens ho semblem,
i amb això en tenim prou,
perquè de fet això ja és molt.
  • 13 de mayo de 2019   :
  •    People