Far de Favàritx (Menorca)


Far de Favàritx (Menorca)


Far de Favàritx (Menorca)

Far de Favàritx a Menorca.
Volant per sobre de Menorca un dia d’estiu.
Les Illes. El mar. Mediterrani.