Stop thinking


stop thinking

stop thinking

Tot pensant que potser no cal pensar tant.
Riu Freser, Ripollès.
Un setembre de ves a saber quin any.
  • 11 de abril de 2019   :
  •    People