Stop thinking


stop thinking

stop thinking

Tot pensant que potser no cal pensar tant.
Riu Freser, Ripollès.
Un setembre de ves a saber quin any

Patrocinis: Intervención para una reducción mamaria en clinica especializada en Barcelona.