Sí… i que


     
  1. Que petitó està aquí, no??


  2. els nens ja ho tenen això… creixen…