The arrival of the storm / L’arribada de la tempesta