those snowfalls in the spring / d’aquelles nevades a la primavera