aglossia
sense llengua, però amb pèls… i dits, i ma.Patrocinis: diseño interior