Que bunitu que és l’amour! – I


Que bunitu que és l’amour! - I

Que bunitu que és l’amour! - I

Però cullons i cullons, que difícil, de vegades, quan de fet hauria de ser d’alló mes senzill.
  • 18 de enero de 2011   :
  •    Portrait
     
  1. Maquíssima!


  2. no em canso de mirar-la , que bonica que és ¡¡¡¡


  3. Great Mr. Ferran, congrats… and I agree with you.

    Cheers


TrackBack URL