La Balma del Teixidor


La Balma del Teixidor

La Balma del Teixidor

Evolució. Primer els homes van decidir viure en coves, després van decidir construir casa seva en coves.
     
TrackBack URL