while observing the nothingness… / tot observant el no res…


while observing the nothingness… / tot observant el no res…


while observing the nothingness… / tot observant el no res…


Patrocinis: cirugía abdomen
     
  1. Està clar que b&w. El no res no pot ser en color.


TrackBack URL