alfur ut ur hol / the fool on the hill


  • 7 de octubre de 2010   :
  •    People
     
  1. En b/n encara és més inquietant.
    Les 2 versions son bones.


  2. Looks like you have found the missing link ;-)


TrackBack URL