Encara que tot faci pendent sempre s’hi poden trobar camins planers