petit univers vegetal en una gota


petit univers vegetal en una gota


petit univers vegetal en una gota
     
  1. Molt bon macro!! i un desenfoc potent!!


  2. Colour definitely, and wow… great shot!