walking on a drop


     
  1. En aquest cas, la textura dels elements resalten més en color i li donen una mica més de caràcter.