Streets of Girona / Carrers de Girona


Streets of Girona / Carrers de Girona


Streets of Girona / Carrers de Girona

Carrers de Girona, Un d’aquests llocs on pot semblar que el temps es va aturar en algun moment…


     
  1. both are interesting.. but my own preference go to b&w…


  2. Una línia ben sutil…
    jo també la prefereixo en monocrom! ;)