Пловдив 1940


Пловдив 1940

Пловдив 1940

Пловдив / Plovdiv
  • 17 de marzo de 2009   :
  •    Portrait
     
  1. Està molt bé, encara que tingui detalls de composició potser discutibles, la mirada es tan potent i el tractament tan adient que ni es noten.


  2. both beautiful: I prefer it in color….