detalls de taula / detalles de mesa


detalls de taula / detalles de mesa


detalls de taula / detalles de mesa

     
  1. Esta vez me quedo con la de b&n, linda compo y bien contrastada :)…


  2. Color


  3. Blanco y negro.


TrackBack URL

Leave a comment / Deixa el teu comentari :

You must be Logged in to post a comment.