Mother’s heart


a mother’s heart


a mother’s heart

B&W:    Color: 3    Both: 1

 
  1. Aquí me quedo con el tono sepia.


  2. Aquesta quasi que no calia passar-la a monocolor


Leave a comment / Escribe tu comentario / Deixa el teu comentari :


 

 B&W photo  Color photo  Both