Mother’s heart


a mother’s heart


a mother’s heart

     
  1. Aquí me quedo con el tono sepia.


  2. Aquesta quasi que no calia passar-la a monocolor


Leave a comment / Deixa el teu comentari :